Żyto

Oferujemy Państwu analize ziarna żyta obejmującą ponizsze parametry:

  • Wilgotność
  • Oznaczanie zanieczyszczeń
  • Zawartość Białka
  • Gęstość w stanie zsypnym (masa hektolitra)
  • Suma Aflatoksyn
  • Zawartość Aflatoksyny B1
  • Zawartość Ochratoksyny
  • Zawartość Zearalenon Plus
  • Zawartość Deoksyniwalenolu (DON)