Otręby Pszenne

Oferujemy Państwu analize otrębów pszennych obejmującą ponizsze parametry:

  • Wilgotność
  • Suma Aflatoksyn
  • Zawartość Aflatoksyny B1
  • Zawartość Ochratoksyny
  • Zawartość Zearalenone Plust
  • Zawartość Deoksyniwalenolu (DON)
  • Zawartość popiołu surowego