Pszenica

Oferujemy Państwu analize ziarna pszenicy obejmującą ponizsze parametry:

 • Wilgotność
 • Oznaczanie zanieczyszczeń
 • Zawartość Białka
 • Gęstość w stanie zsypnym (masa hektolitra)
 • Liczba opadania metodą Hagberga - Pertena
 • Zawartość Glutenu
 • Wskaźnik sedymentacyjny Zeleny'ego
 • Zawartość Skrobi
 • Sumy Aflatoksyn
 • Zawartość Aflatoksyny B1
 • Zawartość Ochratoksyny
 • Zawartość Zearalenonu
 • Zawartość Deoksyniwalenolu (DON)