Pszenica Durum

Oferujemy Państwu analize ziarna pszenicy Durum obejmującą ponizsze parametry:

  • Wilgotność
  • Oznaczanie zanieczyszczeń
  • Liczba opadania metodą Hagberga - Pertena
  • Zawartość Białka
  • Gęstość w stanie zsypnym (masa hektolitra)
  • Suma Aflatoksyn
  • Zawartość Aflatoksyny B1
  • Zawartość Ochratoksyny
  • Zawartość Zearalenone Plust
  • Zawartość Deoksyniwalenolu (DON)