Szkolenia

Baltic Control Poland Ltd. Sp. z o.o. zaprasza Państwa na szkolenie:

Kontrole prewencyjne dla bezpieczeństwa żywności zgodne z wymaganiami FDA-FSMA

Jeśli jesteś eksporterem lub zamierzasz eksportować do USA, zaktualizuj kwalifikacje swoich pracowników!

Eksport do USA jest zgodny z pewnymi wymogami prawnymi innymi niż prawodawstwo wspólnotowe. Eksporterzy żywności do USA podlegają przepisom zawartym w amerykańskiej reformie prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności (FSMA). Dlatego też do udziału w szkoleniach zachęcani są przede wszystkim przedsiębiorcy zarejestrowani w FDA (Food and Drug Administration) i eksportujący swoje produkty żywnościowe do USA.

Wśród nowych wymagań bezpieczeństwa żywności firmy eksportujące żywność do USA powinny, m.in.:
• Wdrożyć Plan Bezpieczeństwa Żywności;
• Wskazać PCQI (Preventive Controls Qualified Individual).

Szkolenie FSPCA FDA „Kontrole Prewencyjne dla bezpieczeństwa żywności” (ang. Preventive Controls for Human Food) zostało opracowane przez FSPCA we współpracy z FDA i przygotowuje do pełnienia funkcji PCQI (ang. Preventive Controls Qualified Individual) określonych w ustawie o Modernizacji Bezpieczeństwa Żywności (FSMA).

Uczestnictwo w tym kursie, prowadzonym przez trenera wiodącego w ramach FSPCA Preventive Controls for Human Food, pozwoli uczestnikowi uzyskać kwalifikacje, dzięki którym firma będzie przygotowana do kontroli Food and Drug Administration (FDA). Zalecane jest, aby co najmniej jedna osoba, zamierzająca pełnić funkcję PCQI została przeszkolenia w zakresie nowych regulacji.

Informacje praktyczne:

Metodyka szkolenia:
Szkolenie przeprowadzone jest wg. ustandaryzowanego programu, uznawanego przez FDA. Zgodnie z wytycznymi FSMA materiały szkoleniowe są w języku angielskim.

Język wykładowy:
Polski

Szkolenie skierowane jest do:

 • Firm spożywczych, które eksportują lub zamierzają eksportować do USA;
 • Osób chcących uzyskać kwalifikacje PCQI;
 • Konsultantów i audytorów;
 • Członków zespołu HACCP
Termin Miejsce
15.04.2020 – 17.04.2020 Gdynia
22.04.2020 – 24.04.2020 Kraków
20.05.2020 – 22.05.2020 Gdynia
26.05.2020 – 28.05.2020 Warszawa

Czas trwania:
20 godz. (2,5 dnia)

Koszt szkolenia:
2700 PLN netto + VAT 23%
- Cena szkolenia obejmuje: organizację szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, koszt wydania
   certyfikatu FSPCA AFDO.
- Cena szkolenia nie obejmuje: zakwaterowania*, kosztów związanych z dojazdem.
*możliwość zarezerwowania noclegu po preferencyjnych cenach.
Aby pomyślnie ukończyć kurs, uczestnik musi być obecny podczas całego szkolenia i aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach.

Warunkiem uczestnictwa w tym szkoleniu jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE (poniżej) i przesłanie go mailem na adres:
eka@balticcontrol.com
Telefon do kontaktu: +48 661 810 230

FORMULARZA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Plan szkolenia

Pierwszy dzień 9:30 – 18:00 Drugi dzień 09:00 – 18:00 Trzeci dzień 09:00 – 13:00
 • Powitanie
 • Wprowadzenie do szkolenia i kontroli prewencyjnych
 • Omówienie planu bezpieczeństwa żywności
 • Dobre Praktyki Produkcyjne i pozostałe programy wstępne
 • Zagrożenia biologiczne w bezpieczeństwie żywności
 • Chemiczne, fizyczne i zagrożenia umotywowane ekonomiczne
 • Wstępne etapy w tworzeniu planu bezpieczeństwa żywności
 • Zasoby do opracowywania planów bezpieczeństwa żywności
 • Analiza zagrożeń i ustalenie kontroli prewencyjnych
 • Kontrole prewencyjne procesu technologicznego
 • Kontrole prewencyjne pod kątem alergenów
 • Kontrole prewencyjne pod kątem utrzymania higieny
 • kontrole prewencyjne w łańcuchu dostaw
 • Procedury weryfikacji i walidacji
 • Procedury prowadzenie i utrzymywanie zapisów
 • Plan wycofania produktu
 • Przegląd przepisów - GMP, analiza zagrożeń i oparte na analizie ryzyka kontrole prewencyjne dotyczące żywności
 • Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Trener:
Absolwent Politechniki Krakowskiej. Wieloletni i doświadczony audytor wiodący oraz trener wiodący FSPCA “Preventive Controls for Human Food Course”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności.